Landbrukstenester Hå

Webtemp-dag

Onsdag 19.september har vi ny webtemp-dag. Dette er en enklare og tryggare måte å levere timelister på.

Avløyserer og bønder som vil ta i bruk elektronisk timeregistrering er velkomne heile dagen kl.07.30-15.00.

Vi er også på kontoret om kvelden kl.19.30-20.30.