Landbrukstenester Hå

Skjema til nedlasting

Våre timelister er arbeidskontrakter. Husk derfor å skrive ut side 2.

Som et alternativ har vi elektroniske timelister i et program som heter Webtemp. Ta kontakt hvis det høres lettere ut.

Lønn

Timeliste måned (husk side 2)

Timelister 1. halvår(husk side 2)

Timelister 2.halvår(husk side 2)

Timelister side 2