Landbrukstenester Hå

Siste nytt i laget

September 2022

NYTT FRA LAGET

 

Maks tilskudd i 2022 er kr 96.580,-

 

Dere kan på faktura se hvor mye dere har brukt i ferie/ fritid. Oppe i boks til høyre.

Søknad er klar for registrering 01.10.22 med frist 15.10.22.

Dere kan etterregistrere for resten av året frem tom 10.01.23

 

Dere kan i tillegg til avløysing via oss bruke faktura med arbeidstimer for arbeid en bonde til vanlig vil kunne gjøre selv.

Se www.landbruksdirektoratet.no under Jordbruk, bla nederst på siden og trykk på:

‘Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket’

Til de av dere som bruker Webtemp for elektronisk timeregistrering, finner dere kontoutdrag og alle faktura for 2022 i portalen.

Vi jobber hardt for fornøyde kunder og ansatte.