Nyheter

Velkommen til Landbrukstenester Håku

Landbrukstenester Hå er eit avløysarlag for bøndene i Hå Kommune i Rogaland.

Laget har ca 390 medlemmer og i snitt ca 440 utlønningar pr månad.

 

 

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri...

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner...

Vårsamling 2019

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 21.-22. mai 2019. Invitasjon og program 2019 Påmelding gjer de her Velkomne 😉

NY DATO FOR UTBETALING AV LØNN

Vi flytter betalingsdato til 13. hver måned (før 10.) fra juni måned. Alle andre frister er som før. Husk å levere timer så snart SISTE TIME I EN MÅNED er jobbet. Det er ikke...

RAMMEAVTALE PÅ DRIVSTOFF

TILBUD OM BILLIG BENSIN OG DIESEL Esso og Norske Landbrukstenester har inngått en rammeavtale på drivstoff. I forbindelse med dette så ønsker Esso å ta kontakt med medlemmer i lagene for å informere om...

Avløyserkurs

Det blir ikke kurs før til høsten. Vi kommer tilbake med mer info når datoer er fastsett.

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan...