Landbrukstenester Hå

Landbrukstenester Hå

Vi har kontor på Nærbø og postkasse i Stavnheimsvegen 106 på Vigrestad.                                                                                                            

Daglig leiar er: Siri Fuglestad

Administrasjon

Nærbø: Jadarvegen 26 B, 4365 Nærbø tlf 900 58 324 (ikke SMS)

Send epost til Annette

Send epost til Siri