Landbrukstenester Hå

Nyheter

Endeleg vart det Haustsamling

I år kunne Norske Landbrukstenester endeleg arrangera samling igjen for våre 75 føretak. Haustsamlinga vart arrangert på Lily Country Club, Kløfta 26.-28. oktober. I forkant av haustsamlinga arrangerte vi som vanleg kursdag. Her var

LES MEIR »

Finale i Årets Avløysar 2021

Då er endeleg finalistane til Årets Avløysar 2021 klare. Det var jamt i toppen og dei tre med flest stemmer er no med vidare i kokurransen. Desse tre er Vidar Ulla frå Storfjord Landbrukstenester,

LES MEIR »

Stem fram Årets Avløysar 2021

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2021. Vi har fått inn heile 33 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 21 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer

LES MEIR »

Årets Avløysar 2021

Dei tre kandidaten med flest stemmer når denne kampanjen er avslutta er med i finalen i Årets Avløysar 2021. Alle tre vert invitert til NLT si Haustsamling 27.-28. oktober 2021, der vinnaren vert presentert

LES MEIR »

Årets Avløysar 2020 i Noreg

Norske Landbrukstenester har i år presentert ei ny utgåve av kåring av Årets Avløysar. Der vi tidlegare har kåra ein fylkesvinnar i kvart fylke, har vi i år kåra ein Årets Avløysar for heile

LES MEIR »

Avløyserkurs 2020 er avlyst

Vi får dessverre ikke gjennomført kurs dette året pga Covid-19. Vi har ikke lokal stort nok til å holde 1-meters regelen. Å dele kurset i flere små grupper blir for kostbart. Vi satser på

LES MEIR »

Finale i Årets Avløysar 2020

No står vi att med 10 sterke kandidatar som kan få tittelen Årets Avløysar 2020! På lenka under kan du lese meir om kven som er med i finalen, og stemme på den du

LES MEIR »

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen.

LES MEIR »

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå

LES MEIR »

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til

LES MEIR »

Nyheitsbrev september 2019

Er du nysgjerrig? Nysgjerrig på kva som er nytt i organisasjonen vår? Uansett, om du er nysgjerrig eller ikkje, så vert du  anbefala å fortsette å lese vidare i nyheitsbrevet. Blant anna er det

LES MEIR »

Avløyserkurs

Avløyserkurset til høsten blir 28.,29. og 30.oktober (teorikvelder) i Jadarvegen 26 B, Nærbø Påmelding på tlf 900 58 324

LES MEIR »

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri

LES MEIR »

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner

LES MEIR »

Vårsamling 2019

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 21.-22. mai 2019. Invitasjon og program 2019 Påmelding gjer de her Velkomne 😉

LES MEIR »

NY DATO FOR UTBETALING AV LØNN

Vi flytter betalingsdato til 13. hver måned (før 10.) fra juni måned. Alle andre frister er som før. Husk å levere timer så snart SISTE TIME I EN MÅNED er jobbet. Det er ikke

LES MEIR »

RAMMEAVTALE PÅ DRIVSTOFF

TILBUD OM BILLIG BENSIN OG DIESEL Esso og Norske Landbrukstenester har inngått en rammeavtale på drivstoff. I forbindelse med dette så ønsker Esso å ta kontakt med medlemmer i lagene for å informere om

LES MEIR »

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan

LES MEIR »

Webtemp-dag

Onsdag 19.september har vi ny webtemp-dag. Dette er en enklare og tryggare måte å levere timelister på. Avløyserer og bønder som vil ta i bruk elektronisk timeregistrering er velkomne heile dagen kl.07.30-15.00. Vi er

LES MEIR »

Sluttprotokoll – Jordbruksforhandlingar

Staten og jordbruket vart samde i årets jordbruksforhandlingar 16. mai. Når det gjelder velferdsordningane så vart Statens tilbod ståande, som skissert her. I tillegg så vart partane samde om at Landbruksdirektoratet skal utreie konsekvensane av

LES MEIR »

Statens tilbod – velferdsordningane

Staten har i dag lagt fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremma. Tilskott til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Auka i tilskott på 7,4 %. Maks

LES MEIR »

WEBTEMP kurs 24.mai

Torsdag 24.mai vil vi ha fokus på Webtemp. Vi får besøk fra NLT sentralt som er med oss. Dere kan komme på dagtid fra kl. 12.00 og få hjelp. Kl. 19.00 holder vi kurs

LES MEIR »

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280

LES MEIR »

Lønn på røde dager:

Det er kun to av de såkalte røde dagene der loven slår fast at arbeidstaker har rett på lønn selv om virksomheten holder stengt. Det er 1. og 17.mai. Men da er det en

LES MEIR »

Årsmøte

Årsmøte 2017 blei holdt 27.02.18 Arnstein Kartevoll fra Arbeidstilsynet var med oss, spennende. Han tok straks på seg oppgaven med å lære opp ny avløyser. Dette er herved dokumentert, noe som er viktig i

LES MEIR »

Avløysarkurs for nybegynnarar

I tida 26.03 – 29.04.. 6-8 stellingar I fjos + 3 teorikveldar (10.,11. og 12.april). Kursavgift kr 500,-. Nærare opplysninger og påmelding innan torsdag 01.mars 2018 til: Landbrukstenester Hå tlf 900 58 324  

LES MEIR »

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar

LES MEIR »

Påmelding til haustsamling 2017

Då er vi endeleg klare til å ta i mot påmelding til kursdag og Haustsamling 2017. Vi håpar så mange som mogleg vil finna programmet interessant og melde seg på så snart som råd.

LES MEIR »

Vi er i Oslo

Kontorene er stengt 23. og 24.mai pga vårsamling med NLT i Oslo. Vi er tilgjengelige på telefon 900 58 324, dersom noe haster.

LES MEIR »

Avløysarkurs for nybegynnarar

I tida 07.04.17 – 14. 05.17. 6-8 stellinger i fjos + 3 teorikvelder. Kursavgift kr 500,- Nærare opplysninger og påmelding innan fredag 17.mars 2017 til: Landbrukstenester Hå tlf 900 58 324

LES MEIR »

Landbruksmeldinga om jordbrukspolitikk

Regjeringa la fredag fram Stortingsmelding 11 – Landbruksmeldinga. Innanfor vårt fagfelt så er eit av forslaga i meldinga å avvikle tilskottsordninga til avløysing ved ferie og fritid. Det er eit ønske å overføre midlane

LES MEIR »

Få lovpålagte krav om MRSA-rutiner

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder og til gårdsarbeidere i storfebesetninger, og det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

LES MEIR »

Stepper inn når bøndene tar fri

Vikarbehovet i landbruket er stort her i landet, viser tall fra den største tilbyderen av slike tjenester. For mange er det en heltidsjobb å være avløser. – Avløserne våre utgjør nå 5000 årsverk, men

LES MEIR »

AVLØYSARKURS for nybegynnarar

I tida 01.10. – 06.11. 6-8 stellinger i fjøs + 3 teorikveldar. Kursavgift kr 500,- Nærare opplysninger og påmelding innan torsdag 15.september 2016 til: Landbrukstenester Hå tlf. 900 58 324

LES MEIR »

Påskeaften

Påskeaften, altså lørdagen i påskehelga, gjelder samme regler som på julaften og pinseaften. – I arbeidsmiljøloven heter det at det skal være arbeidsfri fra kl. 15 på jul-, påske- og pinseaften. Det innebærer at

LES MEIR »

Onsdag før påske

  Onsdagen i påskeuka er i utgangspunktet en vanlig arbeidsdag for arbeidstakere som jobber på dagtid. – Jobber du vanlig arbeidstid fra 8-16 har du ikke krav på å få gå hjem tidligere onsdag

LES MEIR »

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar

LES MEIR »

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn

LES MEIR »

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

LES MEIR »

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-

LES MEIR »

Vi er i Trondheim

Kontoret er i dag stengt pga vårsamling med NLT i Trondheim. Vi er tilgjengelige på telefon 900 58 324 dersom noe haster og ikke kan vente til i morgen.

LES MEIR »

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan

LES MEIR »

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

LES MEIR »

Nye nettsider

Nye nettsider Velkomen til Landbrukstenester Hå sine nye nettsider. Her vil vi etterkvart legge ut relevant informasjon for deg enten du er bonde eller arbeidstakar.        

LES MEIR »