Landbrukstenester Hå

NY DATO FOR UTBETALING AV LØNN

Vi flytter betalingsdato til 13. hver måned (før 10.) fra juni måned.

Alle andre frister er som før. Husk å levere timer så snart SISTE TIME I EN MÅNED er jobbet.

Det er ikke nødvendig å vente til månedsskiftet.