Landbrukstenester Hå

Lønn på røde dager:

Det er kun to av de såkalte røde dagene der loven slår fast at arbeidstaker har rett på lønn selv om virksomheten holder stengt. Det er 1. og 17.mai.

Men da er det en forutsetning at disse dagene ville vært arbeidsdager for den enkelte dersom bedriften ikke hadde holdt stengt. I 2018 faller

1.mai på en tirsdag og 17.mai på en torsdag