Landbrukstenester Hå

Landbruksvikarene i Hå

Fra venstre: Hans Egil Gjersdal, Marie H. Brådli, Glenn H. Sundvor og Gaute Ødemotland