Landbrukstenester Hå

Informasjon til avløysar

God opplæring får du av bonden (og på kurs).
Opplæringsbok får du på kontoret.
Bonden har eigne skjema i KSL.

Håndbok for avløysar i landbruket:

HMS-håndbok Norsk (rev 2013)

HMS-håndbok Litauisk (rev 2013)

Brev til nyansatt