Landbrukstenester Hå

Vi tar HMS på alvor

Landbrukstenester Hå har som lag eit overordna HMS ansvar.
Bonden har HMS ansvar for det arbeid som blir gjennomført på hans gard.
Du som ansatt har HMS ansvar for din eigen arbeidssituasjon.
Til å hjelpe oss alle har vi rutiner og skjema.

 Opplæring:

Det er viktig med god opplæring.

Ta avløyseren med på en risikovurdering av de viktigste arbeidsoppgaver.

3.1.5 Sikker jobb analyse

Dokumenter opplæringen på eget skjema.

5.1.1 Skjema for dokumentert opplaering

Kjøreopplæring traktor

Avvik:

Dersom det skjer noko galt eller nesten noko galt, skal dei som er involvert fylle ut avviksskjema og sende til kontoret v/dagleg leiar.

Det er viktig at vi melder om dette slik at vi kan lære av dei feil vi gjer. Dagleg leiar vil gå ut med generell informasjon dersom vi ser at feilen som er gjort kan bli gjort av fleire.

3.2 Prosedyre for håndtering av avvik

3.2.1 Avvikskjema HMS

Verneombud:

Verneombudet er Hans Egil Gjersdal og nås på telefon 970 74 666

2.6 Verneorganisasjon