Landbrukstenester Hå

Ferieavvikling i administrasjonen

Siri starter med en mini ferie 23.06 tom 27.06

Annette har ferie  15.07 tom 07.08

Siri har ferie 11.08. tom 31.08

Den som er på jobb mens den andre har ferie jobber i perioder redusert.

EN AV OSS ER ALLTID Å NÅ PR TELEFON 900 58 324

GOD SOMMER