Landbrukstenester Hå

Ferieavvikling i administrasjonen

Siri har ferie fom 16.07. tom 29.07. og fom 13.08. tom 26.08.

Annette har ferie fom 11.07. tom 04.08.

Den som er på jobb mens den andre har ferie jobber i perioder redusert.

EN AV OSS ER ALLTID Å NÅ PÅ TELEFON 900 58 324.

GOD SOMMER