Landbrukstenester Hå

Ferieavvikling i administrasjonen

Siri har ferie fom 11.07. – tom 30.07.

Annette har ferie fom 13.07. – tom 06.08.

EN AV OSS ER ALLTID Å NÅ PÅ TLF 900 58 324

GOD SOMMER