Landbrukstenester Hå

AVLØYSARKURS for nybegynnarar

I tida 01.10. – 06.11. 6-8 stellinger i fjøs + 3 teorikveldar.

Kursavgift kr 500,-

Nærare opplysninger og påmelding innan torsdag 15.september 2016 til:

Landbrukstenester Hå tlf. 900 58 324