Landbrukstenester Hå

Avløysarkurs for nybegynnarar

I tida 07.04.17 – 14. 05.17. 6-8 stellinger i fjos + 3 teorikvelder.

Kursavgift kr 500,-

Nærare opplysninger og påmelding innan fredag 17.mars 2017 til:

Landbrukstenester Hå tlf 900 58 324