Landbrukstenester Hå

Årsmøte

Årsmøte 2017 blei holdt 27.02.18

Arnstein Kartevoll fra Arbeidstilsynet var med oss, spennende.

Han tok straks på seg oppgaven med å lære opp ny avløyser.

Dette er herved dokumentert, noe som er viktig i HMS arbeid.