Nyheter

Velkommen til Landbrukstenester Håku

Landbrukstenester Hå er eit avløysarlag for bøndene i Hå Kommune i Rogaland.

Laget har ca 390 medlemmer og i snitt ca 440 utlønningar pr månad.

 

 

Sluttprotokoll – Jordbruksforhandlingar

Staten og jordbruket vart samde i årets jordbruksforhandlingar 16. mai. Når det gjelder velferdsordningane så vart Statens tilbod ståande, som skissert her. I tillegg så vart partane samde om at Landbruksdirektoratet skal utreie konsekvensane av...

Statens tilbod – velferdsordningane

Staten har i dag lagt fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremma. Tilskott til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Auka i tilskott på 7,4 %. Maks...

WEBTEMP kurs 24.mai

Torsdag 24.mai vil vi ha fokus på Webtemp. Vi får besøk fra NLT sentralt som er med oss. Dere kan komme på dagtid fra kl. 12.00 og få hjelp. Kl. 19.00 holder vi kurs...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Lønn på røde dager:

Det er kun to av de såkalte røde dagene der loven slår fast at arbeidstaker har rett på lønn selv om virksomheten holder stengt. Det er 1. og 17.mai. Men da er det en...

Årsmøte

Årsmøte 2017 blei holdt 27.02.18 Arnstein Kartevoll fra Arbeidstilsynet var med oss, spennende. Han tok straks på seg oppgaven med å lære opp ny avløyser. Dette er herved dokumentert, noe som er viktig i...

Avløysarkurs for nybegynnarar

I tida 26.03 – 29.04.. 6-8 stellingar I fjos + 3 teorikveldar (10.,11. og 12.april). Kursavgift kr 500,-. Nærare opplysninger og påmelding innan torsdag 01.mars 2018 til: Landbrukstenester Hå tlf 900 58 324