Nyheter

Velkommen til Landbrukstenester Håku

Landbrukstenester Hå er eit avløysarlag for bøndene i Hå Kommune i Rogaland.

Laget har ca 380 medlemmer og i snitt ca 440 utlønningar pr månad.

 

 

Nyheitsbrev nummer tre frå NLT

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar...

Avløysarkurs for nybegynnarar

I tida 02.10.17 – 05.11.17. 6-8 stellingar I fjos + 3 teorikveldar. Kursavgift kr 500,-. Nærare opplysninger og påmelding innan torsdag 07.september 2017 til: Landbrukstenester Hå tlf 900 58 324