Nyheter

Velkommen til Landbrukstenester Håku

Landbrukstenester Hå er eit avløysarlag for bøndene i Hå Kommune i Rogaland.

Laget har ca 380 medlemmer og i snitt ca 440 utlønningar pr månad.

 

 

Årsmøte

Årsmøte 2017 blei holdt 27.02.18 Arnstein Kartevoll fra Arbeidstilsynet var med oss, spennende. Han tok straks på seg oppgaven med å lære opp ny avløyser. Dette er herved dokumentert, noe som er viktig i...

Avløysarkurs for nybegynnarar

I tida 26.03 – 29.04.. 6-8 stellingar I fjos + 3 teorikveldar (10.,11. og 12.april). Kursavgift kr 500,-. Nærare opplysninger og påmelding innan torsdag 01.mars 2018 til: Landbrukstenester Hå tlf 900 58 324  

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar...