Nyheter

Velkommen til Landbrukstenester Håku

Landbrukstenester Hå er eit avløysarlag for bøndene i Hå Kommune i Rogaland.

Laget har ca 380 medlemmer og i snitt ca 440 utlønningar pr månad.

 

 

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan...

Webtemp-dag

Onsdag 19.september har vi ny webtemp-dag. Dette er en enklare og tryggare måte å levere timelister på. Avløyserer og bønder som vil ta i bruk elektronisk timeregistrering er velkomne heile dagen kl.07.30-15.00. Vi er...

Ferieavvikling i administrasjonen

Siri har ferie fom 16.07. tom 29.07. og fom 13.08. tom 26.08. Annette har ferie fom 11.07. tom 04.08. Den som er på jobb mens den andre har ferie jobber i perioder redusert. EN...

Sluttprotokoll – Jordbruksforhandlingar

Staten og jordbruket vart samde i årets jordbruksforhandlingar 16. mai. Når det gjelder velferdsordningane så vart Statens tilbod ståande, som skissert her. I tillegg så vart partane samde om at Landbruksdirektoratet skal utreie konsekvensane av...

Statens tilbod – velferdsordningane

Staten har i dag lagt fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Når det gjelder velferdsordninger er følgende forslag fremma. Tilskott til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Auka i tilskott på 7,4 %. Maks...

WEBTEMP kurs 24.mai

Torsdag 24.mai vil vi ha fokus på Webtemp. Vi får besøk fra NLT sentralt som er med oss. Dere kan komme på dagtid fra kl. 12.00 og få hjelp. Kl. 19.00 holder vi kurs...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...