Nyheter

Velkommen til Landbrukstenester Håku

Landbrukstenester Hå er eit avløysarlag for bøndene i Hå Kommune i Rogaland.

Laget har ca 380 medlemmer og i snitt ca 440 utlønningar pr månad.

 

 

Ferieavvikling i administrasjonen

Siri har ferie fom 16.07. tom 29.07. og fom 13.08. tom 26.08. Annette har ferie fom 11.07. tom 04.08. Den som er på jobb mens den andre har ferie jobber i perioder redusert. EN...

WEBTEMP kurs 24.mai

Torsdag 24.mai vil vi ha fokus på Webtemp. Vi får besøk fra NLT sentralt som er med oss. Dere kan komme på dagtid fra kl. 12.00 og få hjelp. Kl. 19.00 holder vi kurs...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Lønn på røde dager:

Det er kun to av de såkalte røde dagene der loven slår fast at arbeidstaker har rett på lønn selv om virksomheten holder stengt. Det er 1. og 17.mai. Men da er det en...

Årsmøte

Årsmøte 2017 blei holdt 27.02.18 Arnstein Kartevoll fra Arbeidstilsynet var med oss, spennende. Han tok straks på seg oppgaven med å lære opp ny avløyser. Dette er herved dokumentert, noe som er viktig i...

Avløysarkurs for nybegynnarar

I tida 26.03 – 29.04.. 6-8 stellingar I fjos + 3 teorikveldar (10.,11. og 12.april). Kursavgift kr 500,-. Nærare opplysninger og påmelding innan torsdag 01.mars 2018 til: Landbrukstenester Hå tlf 900 58 324